۱۳۸۷/۱۰/۱۷

یه عالمه

اُه اُه. از دیروز بلد شده عبارت "s-e-x me up" رو بکار ببره.
یه عالمه رو turn off کرده.

هیچ نظری موجود نیست: