۱۳۸۷/۱۰/۱۲

پَر کشیدن

با قیافه ای جدی که حاکی از اعتماد به نفسش بود گفت:" 27 ساله داری اینو بهم میگی"
در دلش، از خوشحالی داشت پر میکشید. او فقط 25 سالش بود.

هیچ نظری موجود نیست: