۱۳۸۷/۱۰/۱۱

استریپ کلاب

( دو مرد در حالیکه پشت سر هم اسکاچ آن آیس سفارش میدادند پشت میز در یک استریپ کلاب نشسته بودند)
+ میدونی استریپ کلاب بارزترین نماد فروید در جامعه ی مدرن بشریه؟
- ببینم، مستی؟
+ اممم، آره فک کنم
- آها

هیچ نظری موجود نیست: