۱۳۸۷/۱۰/۱۰

کالبد شکافی جنگ جهانی دوم در بعدازظهر روزی که هیتلر، قهوه ی عصرانه اش را میخورد

- من از جنگ جهانی برگشتم
+ هیتلرم دیدی؟
- وقت نداشت. قهوه ی عصرشو میخورد.

هیچ نظری موجود نیست: