۱۳۸۷/۱۰/۹

سیدخندان- تجریش

باید سوار تاکسی ِ سیدخندان- تجریش شد
و تا آنجا که میتوان، خود را در ترافیک گم کرد

هیچ نظری موجود نیست: