۱۳۸۷/۸/۲۸

دیگران

برای بودن، نباید به نبودن دیگران متوسل شد.

۱ نظر:

pichakezendegi گفت...

"تو رو يه روز حذف مي كنم...
براي اينكه بتونم بمونم...شده با حيله و نيرنگ...براي اينكه بودنت...برابر با نبودن منه..."
اين نبرد خاموش بين رده بالاهاست...هيچوقت اين كلامو نمي شنوي ولي در عمل مي بيني!