۱۳۸۷/۹/۵

سانحه 1

در انتهای شب
خون جاریست در اطراف خودرو
منظره ی مبهمیست
چراغ ماشین، کم نور، میتابد
بوی بنزین می آید

هیچ نظری موجود نیست: