۱۳۸۷/۸/۷

social control 2

به ازای هر شهروند یک تروریست وجود دارد. مراقب باشید. اگر نبودید هم، ما مراقبتان هستیم.

هیچ نظری موجود نیست: