۱۳۸۷/۸/۳

زیبا 3

خنده هایی که فقط برای خنده از دهانی زیبا با لب هایی آرایش کرده بر میتابد. اینگونه است که زیبایی در درونم غلیان میکند.