۱۳۹۱/۴/۱۶

من او را میبوسم
او مرا.‏

میدانیم روزی به سر می آید
و روزی می آید که رها میشویم در این هستی معلق
بی هم

میفشاریم هم را
میفشاریم هم را 
میفشاریم هم را