۱۳۹۰/۹/۱۸
سرشو بین پاهاش قایم کرده بود. تو قطار بود.  یادش نمیومد بلیط چه مسیری رو خریده بود. فقط میخواست بره خونه.‏

هیچ نظری موجود نیست: