۱۳۹۰/۳/۲

روزانه ها

 یک. نشستم و از درون دارم خرد میشم و اون، فقط میگه و میگه و میگه. تنها، الان، کسی رو میخوام که بهم بگه همه چی درست میشه، خیلی زود.‏
هیچ نظری موجود نیست: