۱۳۸۹/۵/۸

tip of the day 84

گاهی اوقات تنها راه برای فرار از واقعیت و مدتی رستن، رفتن به دل واقعیت است.
هیچ نظری موجود نیست: