۱۳۸۹/۴/۵

در آن روز،
کاری نکن
تلاشی نکن
فکر نکن که باید کار خاصی بکنی
آن روزی که حس میکنی
دنیا با تمام کثافت کاریهایش
تو را ترک کرده است
تو تنهایی، دیگر
و به مانند آن آدمی هستی
که از هواپیما پرت شده است
و معلق در آسمان، دور شدنش را نظاره میکند
در آن روز
آسوده باش
دیگر سخت نگیر۲ نظر:

خود..........ارضایی گفت...

تمام روزهایم شده ان روز که کاری نمی کنم
تلاشی نمی کنم
فکر خاصی نمی کنم
من تنهایم و معلق در اسمان
اما نمی دانم چرا اسوده نیستم و هنوز سخت می گیرم !

پيچك زندگي گفت...

چشم مي گم بهش