۱۳۸۹/۳/۱۴

روی مچ دستش جای خط چاقویی چیزی بود. اولش یکم مخفیش میکرد. برای اینکه باهام راحت باشه، گوشای یکم بیش از حد بزرگم رو با دستام گرفتم، تکون دادم و صدای فیل در آوردم. ماااااو مااااو....۲ نظر:

Mute Vision گفت...

فقط خواستم بگم ادامه بده ، پای ثابت بلاگتم حتی اگر نظر ندم .

تی تی گفت...

من که چیزی ندیدم