۱۳۸۹/۱/۱۹

tip of the day 72

روابطتان را به مانند یک داستان کوتاه آغاز کنید و همانند یک رمان ادامه اش دهید.
۱ نظر:

Er گفت...

وای به حاله روزی که جای این دو عوض بشه