۱۳۸۸/۱۲/۲۵
خیلی ها گذر کردند، از ما
از ماشین بگیر، تا شما

پیر شدن یعنی به سال؟
لحظه به لحظه نه؟
حتی نه به هر خبر و هر نگاه، یا ندا؟!

غریب است که بفهمی،
غریبه ای در خاکی
که در آن عاشق شدی
۱ نظر:

Mute Vision گفت...

پیر شدن یعنی غربت میون آدما
دوست داشتم پستت رو .