۱۳۸۸/۱۲/۸

tip of the day 56

یه پایان تحمیلی خیلی بهتر از هیچ گونه پایان از روی اختیاره. گاهی اوقات، یکی باید واست تمومش کنه.هیچ نظری موجود نیست: