۱۳۸۸/۱۲/۵


گم کردن ردت، جای پایت، از یک برهه ای شروع شد. هر چه میگردم که از کجا و از چه بود، به همان لحظه ی اول میرسم.

هیچ نظری موجود نیست: