۱۳۸۸/۷/۷

اتوبان وارده
ببین،
این اتوبان به این طویلی
و این همه پل عابر پیاده را
بیا روی تک تک آنها بوسه ای را تجربه کنیم۱ نظر:

مدادرنگي گفت...

فكر بعدشم بكن كه تنهايي از اين اتوبان لعنتي رد مي شي

اينهمه خاطره....