۱۳۸۸/۶/۷

ملاحضات بشری 5


هر نسل برای بقا و ادامه دادن نیاز به حادثه ای عظیم و چشمگیر دارد تا آنرا در تاریخ با خطی درشت بنویسند و بعد ها، وقتی که گذشته را مرور میکند آن را سندی برای برائت خود از " منفعل بودن " یابد.

۴ نظر:

متولد ماه بهمن گفت...

نمي دانستم روند آرام يك زندگي بي دغدغه را اينروزها انفعال مي نامند

Golsh گفت...

تعریف و تمجید فراوان

پيچك زندگي گفت...

خطاب به اون متولد بهمن ماه بالايي...عزيزم دلبندم...خنگ جونم اون بهش مي گن "روز مرگي" يا "روز مره گي"
برو يه ذره كتاب بخون بابا جون بعد بيا بلاگ مردم كامنت بذار...

پيچك زندگي گفت...

خطاب به اون متولد بهمن ماه بالايي...عزيزم دلبندم...خنگ جونم اون بهش مي گن "روز مرگي" يا "روز مره گي"
برو يه ذره كتاب بخون بابا جون بعد بيا بلاگ مردم كامنت بذار...