۱۳۸۸/۶/۱

ملاحضات بشری 3


کفتربازان با کفتربازیشان، به نوعی، به موجودات جـنبنده بر روی زمین اعتراض میکنند.

هیچ نظری موجود نیست: