۱۳۸۸/۵/۷

سوال روز 5


چرا حس نوستالژی ایرانی های مقیم فرنگ نسبت به ایران، فقط مربوط به شمال ایران و بندر میشه؟
هیچ نظری موجود نیست: