۱۳۸۸/۴/۲۵

ملاحضات بشری 2


اثرات اختراع آسانسور از تاثیری که دو جنگ جهانی بر زندگی بشر داشت، کمتر نبود.هیچ نظری موجود نیست: