۱۳۸۸/۲/۲۳

from a doggy afternoon 10

در روزی که روز او نبود، استیک با شـراب میخورد و به گیاه خوار ها فکر میکرد.

هیچ نظری موجود نیست: