۱۳۸۷/۱۲/۱۴

لذت

در اوجم
با چشمانی بسته،
آرام همچو نوزاد
با حرکت دورانی ِ انگشت اشاره در دماغم

هیچ نظری موجود نیست: