۱۳۸۷/۱۱/۱۸

from a doggy afternoon 8

قبل از اینکه بهم بزنی و تنها شی و بری تو مود من مرد تنهای شبمو اینا، اول چک کن دوستات دوست دختر دارن یا نه؟ اگه دارن ببین رابطشون در حدی هست که بودن با دوست دخترشون رو کاملا به تو ترجیح بدن یا نه؟
اگه جوابا به ترتیب دارن و ترجیح میدن بود هیچ وقت بهم نزن.پ.ن. در مورد خانوما هم این قانون صدق میکنه
from a doggy afternoon 7
from a doggy afternoon 6
from a doggy afternoon 5
from a doggy afternoon 4
from a doggy afternoon 3
from a doggy afternoon 2
from a doggy afternoon 1