۱۳۸۷/۱۱/۱۰

تهران - قشم

این دیدگاه که میگوید هیچ دسترسی به جهان پس از مرگ وجود ندارد، ابلهانه است. مثل آن میماند که انتظار داشته باشیم در میدان ونک، خطی های تهران-قشم باشد. برای آنکه از تهران به قشم برویم و اگر بخواهیم راه زمینی را انتخاب کنیم باید به ترمینال جنوب مراجعه کنیم.
موضوع مهم اینجاست که من نمیدانم هنوز برای آن دنیا سرویسی در ترمینال هست یا نه.

۱ نظر:

Ulpsyen گفت...

na ama dore khode meydoon azadi ye seri savari hast...be hameja mibaran,man chand bar khabam bord az behesht rad shod