۱۳۸۷/۱۱/۹

روی آنتن

همه دوست دارن جلوی دوربین باشن تا بقیه تصویرشون رو ببینن. ولی اون دوست داره پشت صحنه کار کنه. جایی که تصمیم گرفته میشه تصویر چه کسی روی آنتن بره.

هیچ نظری موجود نیست: