۱۳۸۷/۹/۱۹

دو دو تا چهارتا

تو جامعه ای که دو دو تا چهارتاش واسه کلی سال قبله، گه میخوری فاز روشنفکری برداری.