۱۳۸۷/۹/۲۶

که چی؟

عکست دستمه
از مستی گیجم
جاسیگاری افتاد، روی زمین پخش شد
تلویزیون داره همیشگی هاش رو پخش میکنه
که چی؟

هیچ نظری موجود نیست: