۱۳۸۷/۹/۱۶

ك س خل

+ يارو ك س خله
- حداقل ميدونه تكليفش باخودش چيه

۱ نظر:

R² گفت...

به بودنش حسادت کردم ~ تکلیف خودش رو میدونه