۱۳۸۷/۸/۱۶

موتوری

زیر نور، در خیابان، موتوری از کنارش رد شد، باشتاب. برگی نزدیک شد، غلتان و آرام.

هیچ نظری موجود نیست: