۱۳۸۷/۸/۱۶

چراغ ِ قرمز

چراغ، قرمز شد. تمام ماشین ها ایستادند. ماشین هایی در روبرو براه افتادند.

هیچ نظری موجود نیست: