۱۳۸۷/۸/۲۲

هنر پست مدرن

در باطن هیچ چیز مقصود نیست ولی در ظاهر، باز هم علی دایی نمایان.

هیچ نظری موجود نیست: