۱۳۸۷/۸/۱

احساس

دوست داشتن، احساس قابل اعتمادی نیست. بارها شده، کسی را دوست داشتید ولی با دیدنش، نیاز به ریدن پیدا کردید.

هیچ نظری موجود نیست: