۱۳۸۷/۷/۲۹

ميتي كمان

قديما، ميتي كمان ميديديم همه رو ميزديم، پسر شجاع ميديديم به همه خوبي ميكرديم.

۱ نظر:

آی-دا گفت...

شما جن گیر ببینی چه می کنی؟