۱۳۸۷/۷/۱۲

دختر شهری

نزدیکیای رودخونه، بوی تو میاد
دور که میشم، بوی تو میره
چه داستان تلخیه، دختر شهری
موی تو واسه من کافیه
نگاهت برای من زیباییه
نزدیکیای رودخونه، نزدیکیای شهر
بوی تو میاد، بوی تو همه جاس
دور که میشم
بوی تو میره، بوی تو دیگه هیچ جاس
دختر شهری تو زیبایی
موی تو واسه من کافیه
غمزه ی نگاهت طولانیه
آره، طولانیه

هیچ نظری موجود نیست: