۱۳۸۷/۸/۸

زیبا 6

چشمانت خسته است، چشمانت زیباست
به پنجره ی اتوبوس تکیه داده ای
در حرکت، باد، موهایت را نوازش میدهد

هیچ نظری موجود نیست: