۱۳۸۷/۶/۲۶

لوله های فاضلاب

آوایی خفه
از لوله های دل گیر فاضلاب
عبور کرد
و به من رسید

هیچ نظری موجود نیست: