۱۳۸۷/۶/۲۱

رنگ خوک

نادانی خودت را به حساب اشتباه من نذار
خیلی ساده رنگ خوکی را میگیری که در گل و لا پرسه میزند
من بهترین حادثه ی شهوانی هستم که میتواند برایت اتفاق بیفتد

هیچ نظری موجود نیست: