۱۳۸۷/۵/۲۸

تلفن رو بردار

وقتی زندگی یه بازگشت بود
خونه ی تو بی دَر بود
امروز از گذشته من حذف میشی
تلفن رو بردار

هیچ نظری موجود نیست: