۱۳۸۷/۵/۲۸

قاطی پاطی

ساکت شو حرف نزن
به اندازه کافی جر و بحث تو زندگی دارم
تو پیچیده نیستی، تو ساده نیستی
تو مخلوط شده ای
تو قاطی پاطی هستی
همیشه من رو به جزئیات میکشونی

۱ نظر:

گل شن گفت...

اینا همَ شون عالیَ ن