۱۳۸۷/۵/۱۹

سکوت فلسفی بره ها

بره ها وقتی سکوت میکنند خیلی فلسفی میشن. بعضی وقتا که خیلی بهشون زوم میکنم میبینم که از خودشون سوالای خیلی فلسفی میپرسن. یه بار از یکیشون که کنارم بود پرسیدم، چرا خودتون رو با این افکار فلسفی زجر میدید؟
یه نگاه عمیق و فلسفی بهم انداخت، نیشخندی زد، یه بَع بَع از روی خرد کرد و رفت.

هیچ نظری موجود نیست: